NICKY v.d. Widderburg FARUK v. Hirtenhaus Tuchola DANY v. PON-Garten
LENA Urania
BAMBY v.d. Widderburg RUBIN z Jurty
DANKA vom  PON-Garten
 AIREEN vom Ellernbruch BINO v. Sandar's PON DANY v. PON-Garten
BIGGY v.d  Ponte Nova
FARINA v.d. Widderburg RAJCA z Psiego Raju
BAMBY v.d. Widderburg

<---------